2015 /04/16 - Christ affiligé de Gleboka - Frasobliwy z Głębokiej

In Jolanta Koziej-Chołdzyńska - Frasobliwy z Głębokiej (2015)